Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa na Facebook'u

Szanowni Państwo,

wychodząc naprzeciw zgłaszanym przez mieszkańców wnioskom, podjąłem decyzje o uruchomieniu nowego źródła komunikacji – profilu Spółdzielni na jednej z najbardziej popularnych platform społecznościowa na świecie - Facebook (FB).

Zachęcamy do korzystania z nowego narzędzia komunikacji, ze swojej strony będziemy dokładać wszelkich starań aby jak najwięcej informacji z życia i pracy Spółdzielni dotarło do szerokiego grona odbiorców.

 

                                                                              Krzysztof Murawski
                                                                      Prezes Zarządu

 Obserwujcie nasz profil na Facebooku:Facebook Logo Png - Darmowe wektory i PSD do pobrania

 

Unieważnienie postępowania przetargowego

Wysokie Mazowieckie, 13.12.2023 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 12 grudnia 2023 roku na
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółdzielni 
zostaje unieważniony.

                                                                                                                         Krzysztof Murawski
                                                                                                                         Prezes Zarządu

Sprzedaż nieruchomości gruntowej

Wysokie Mazowieckie, 08.11.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem
(ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie)
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółdzielni

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej – działek gruntu
o nr ewidencyjnym 690/12, 690/13 i 690/20 o powierzchni 2928 m2 położonych przy ul. Sportowej
w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej dla których
Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00045037/4.

Publiczne otwarcie przetargu (licytacji) przedmiotowej nieruchomości przez Komisję nastąpi
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24 w Wysokiem Mazowieckiem,
w dniu 12 grudnia 2023 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza (brutto) – 2.360.000,00 zł (słownie dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych).

Przystępujący do przetargu (licytant) jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 200.000,00 złotych
(słownie:dwieście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: BS Wysokie Mazowieckie nr 11 8774 0000 0008 7737 2000 0010
w terminie do 8 grudnia 2023 roku.

Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy, wpłacone przez niego wadium
przepada na rzecz Spółdzielni.

                                                                                                                                   Krzysztof Murawski
                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

pdfUchwała i Regulamin

NOWA INWESTYCJA - WOLNE MIESZKANIA

Trwa realizacja nowej inwestycji Spółdzielni Mieszkaniiowej w Wysokiem Mazowieckiem – budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Sportowej.

Po pracach przygotowawczych i projektowych, wyłonieniu wykonawcy, podpisaniu umowy, przekazaniu placu budowy, etapie prac przygotowawczych nastąpił czas na prace typowo budowlane.

    Obecnie jesteśmy na etapie wykonania docieplenia budynku.       

            Planowane zakończenie inwestycji - 30 kwietnia 2024 roku.

            Nowy obiekt to budynek jednoklatkowy o 9 kondygnacjach (w tym 1 podziemna), 47 mieszkaniach
w przedziale powierzchni od 35,77 do 62,13 m2. Dodatkowo w budynku przewidziane są 24 boksy garażowe
(8 w kondygnacji podziemnej i 16 na parterze), 15 miejsc postojowych i 31 komórek lokatorskich.

            Cena 1 m2 mieszkania to kwota 7.390 zł. Dodatkowo dostępne są garaże, miejsca postojowe i komórki lokatorskie.

Osoby chcące nabyć mieszkanie mogą zgłaszać się do biura Spółdzielni w godzinach jego pracy (poniedziałek 800-1600, w pozostałe dni tygodnia 700-1500). Katalog mieszkań dostępny jest na stronie internetowej Spółdzielni: www.sm-wysmaz.pl w zakładce „Inwestycje”.

                                                                                                                                         Krzysztof Murawski
                                                                                                                                            Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

Zdjęcie 2

20221114 100501

20221208 142401

IMG 20221230 115133

IMG 20221230 120247

20230322 120324

20230322 120336

20230322 120741

 

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego

Wysokie Mazowieckie, 2023.04.12.

L.dz. 188/2023

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza przetarg na

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2023 r. o godz. 1200.

 

                                                                                Krzysztof Murawski
                                                                          Prezes Zarządu

 

 docxWzór oferty

docx Oświadczenie Wykonawcy

pdf Przedmiar robót

pdf Projekt

pdf Detal docieplenia

pdf Detal zakończenia attyki

pdf Elewacja

pdf Plan sytuacyjny

pdf Zaproszenie do złożenia oferty