Przetargi i ogłoszenia | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wysokie Mazowieckie

PRZETARGI


 

Wysokie Mazowieckie, 01.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem
(ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie)
ogłasza ustny przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółdzielni

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności nieruchomości gruntowej – działek gruntu
o nr ewidencyjnym 690/12, 690/13 i 690/20 o powierzchni 2928 m2 położonych przy ul. Sportowej
w Wysokiem Mazowieckiem, stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej dla których
Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00045037/4.

Publiczne otwarcie przetargu (licytacji) przedmiotowej nieruchomości przez Komisję nastąpi
w siedzibie Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24 w Wysokiem Mazowieckiem,
w dniu 10 października 2023 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza (brutto) – 2.950.000,00 zł (słownie dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Przystępujący do przetargu (licytant) jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 200.000,00 złotych
(słownie:dwieście tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: BS Wysokie Mazowieckie nr 11 8774 0000 0008 7737 2000 0010
w terminie do 6 października 2023 roku.

Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy, wpłacone przez niego wadium
przepada na rzecz Spółdzielni.

                                                                                                                                   Krzysztof Murawski
                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

 

pdfRegulamin


Wysokie Mazowieckie, 2023.07.24

L.dz. 317/2023

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza przetarg na

Zagospodarowanie terenu - ułożenie kostki brukowej

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 10.08.2023 r. o godz. 1200.

 

                                                                                                                                                         Krzysztof Murawski
                                                                                                                                                         Prezes Zarządu
                                                                                                                                                         Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                                                         w Wysokiem Mazowieckiem

 

pdf Zaproszenie do składania ofert

pdf Mapa

docx Wzór Umowy

docx Wzór oferty

docx Oświadczenie Wykonawcy

 


Wysokie Mazowieckie, 29.05.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

(ul. Jagiellońska 24, 18-200 Wysokie Mazowieckie)

ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego (usługowego) stanowiącego własność Spółdzielni

Przedmiotem sprzedaży jest lokal niemieszkalny (usługowy) oznaczony Nr 2, o powierzchni 28,90 m2 położony w budynku pawilonu handlowo-usługowego przy ul. Ludowej 98A
w Wysokiem Mazowieckiem wraz z udziałem 2890/18525 w części nieruchomości wspólnej obejmującej prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem geodezyjnym 1422/3 o powierzchni 601 m2 oraz części wspólne tego budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli poszczególnych lokali, stanowiący własność Spółdzielni Mieszkaniowej dla którego Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Wysokiem Mazowieckiem prowadzi księgę wieczystą o numerze LM1W/00048099/7.

Publiczne otwarcie przetargu (licytacji) przedmiotowego lokalu przez Komisję nastąpi w siedzibie Spółdzielni przy
ul. Jagiellońskiej 24 w Wysokiem Mazowieckiem, w dniu 30 czerwca 2023 roku o godz. 1300.

Cena wywoławcza (netto) – 87.360,00 zł (słownie osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).

Przystępujący do przetargu (licytant) jest obowiązany wpłacić wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (w zaokrągleniu do pełnej kwoty w tys. zł.) – tj. 9.000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych) na konto Spółdzielni: BS Wysokie Mazowieckie nr 11 8774 0000 0008 7737 2000 0010 w terminie do 28 czerwca 2023 roku.

Dowód wpłaty stanowi dokument warunkujący uczestnictwo w przetargu.

W razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg od podpisania umowy, wpłacone przez niego wadium przepada na rzecz Spółdzielni.

                                                                                                                                   Krzysztof Murawski
                                                                                                                                   Prezes Zarządu
                                                                                                                                   Spółdzielni Mieszkaniowej

                                                                                                                                  w Wysokiem Mazowieckiem

pdf Regulamin


Wysokie Mazowieckie, 20.04.2023r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

informuje, że zapytanie o cenę na

Zakupu, dostawy i montażu garaży blaszanych (10 szt.)

Zostaje unieważnione z przyczyn niezależnych od Spółdzielni.

W najbliższym czasie planujemy ponownie przystąpić do wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

 

                                                                                Krzysztof Murawski
                                                                          Prezes Zarządu

 


Wysokie Mazowieckie, 2023.04.12.

L.dz. 188/2023

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza przetarg na

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2023 r. o godz. 1200.

 

                                                                                Krzysztof Murawski
                                                                          Prezes Zarządu

 

 docxWzór oferty

docx Oświadczenie Wykonawcy

pdf Przedmiar robót

pdf Projekt

pdf Detal docieplenia

pdf Detal zakończenia attyki

pdf Elewacja

pdf Plan sytuacyjny

pdf Zaproszenie do złożenia oferty

 


Wysokie Mazowieckie, 21.11.2022r.

L.dz. GZM 550/2022

 

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza zapytanie o cenę na

Zakupu, dostawy i montażu drzwi wejściowych (17 szt.)

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24, osobiście, pocztą,
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór oferty stanowi załącznik do Zaproszenia.

Termin składania ofert upływa dnia 5.12.2022 r. o godz. 1200.

 

                                                                                Krzysztof Murawski
                                                                          Prezes Zarządu

 

docxWzór oferty

pdfZaproszenie do składania ofert

pdfWyjaśnienie treści Zaproszenia

 


UWAGA

Termin składania ofert na Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Wysokiem Mazowieckiem uległ zmianie na termin
15 czerwca 2022 roku na godz. 1030.


Wysokie Mazowieckie, 02.06.2022r.

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza zapytanie o cenę na

Docieplenia stropodachu i modernizacji instalacji c. o.

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24, osobiście,
pocztą, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wzór oferty stanowi załącznik do Zaproszenia.

Termin składania ofert upływa dnia 14.06.2022 r. o godz. 1200.


                                                                               Krzysztof Murawski
                                                                          Prezes Zarządu

 

pdfZaproszenie do składania ofert

docxWzór oferty

 


Wysokie Mazowieckie, 2022.05.31.

L.dz. 275/2022

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza przetarg na

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2022 r. o godz. 1200.

                                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                                                        Krzystof Murawski

 

pdfSpecyfikacja Warunków Zamówienie (SWZ)

docxWzór oferty

docxOświadczenie wykonawcy

pdfPrzedmiar robót

pdfWyjaśnienia treści SWZ (7.06.22)

pdfElewacja cz. 1

pdfElewacja cz. 2

pdfElewacja cz. 3

pdfElewacja cz. 4

 

 


UWAGA

Termin składania ofert na Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Wysokiem Mazowieckiem uległ zmianie na termin
9 czerwca 2022 roku na godz. 1030.


Wysokie Mazowieckie, dnia 10.05.2022 r.

L.dz. GZM/234/2022

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza zapytanie o cenę na

Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Wysokiem Mazowieckiem

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 30.05.2022 r. o godz. 1030.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn podjętej decyzji.

                                 Prezes Zarządu
                                  Krzysztof Murawski

 

 

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

pdf

 

pdfSpecyfikacja Warunków Zamówienia

docxZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy

docxZałącznik nr 2 - Formularz cenowy

 docxZałącznik nr 3 - Oświadczenie oferenta

docxZałącznik nr 4 - Wykaz robót

docxZałącznik nr 5 - Wzór umowy

pdfZałacznik nr 6a -Przedmiar robót budynku

pdfZałącznik nr 6b - Przedmiar robót wod-kan

pdfZałącznik nr 6c - Przedmiar część elektryczna

pdfZałącznik 6d - Przedmiar instalacja co

pdfZałacznik nr 6e - Przedmiar instalacja wentylacj

docxZałącznik nr 7 - Wykaz zastosowanych rozwiązań

pdfZałacznik nr 7a - winda

pdfZałacznik nr 8 - zestawienie stolarki

pdfModyfikacja treści SWZ (19.05.2022)

pngtree zip file document icon png image 927541Fwd Projekt budowlany budynku S1_architektura plus dane windy(1)

pngtree zip file document icon png image 927541Konstrukcja_cz1

pngtree zip file document icon png image 927541Konstrukcja_cz2

pngtree zip file document icon png image 927541S1_ELEKTRYCZNE_PDF

pngtree zip file document icon png image 927541S1_INSTALACJA C.O_WYKONAWCZY PDF

pngtree zip file document icon png image 927541S1_INSTALACJA WOD-KAN_WYKONAWCZY_PDF

pngtree zip file document icon png image 927541S1_WENTYLACJA_WYKONAWCZY_PDF cz1

pngtree zip file document icon png image 927541S1_WENTYLACJA_WYKONAWCZY_PDF cz2

pdfBadania geologiczne

pdfModyfikacja treści SWZ (25.05.22)

pdfWM_konstr

pdfWyjaśnienia_teści_SWZ_25.05.22

pdfZałącznik nr 6f - Przedmiar węzeł cieplny

docxOpis windy

pngtree zip file document icon png image 927541S1_drogowe

pdfWyjaśnienia treści SWZ (26.05.22)

md 5b33460f04516Wykaz Prefabrykatów

pdfWyjaśnienia treści SWZ (30.05.22)

pdfModyfikacja treści SWZ (30.05.22)

pdfWyjaśnienia treści SWZ (02.06.22)

pdfModyfikacja treści SWZ (03.06.22)

pdfWyjaśnienia treści SWZ (03.06.22)

pdfModyfikacja treści SWZ (07.06.22)

pdfWyjaśnienia treści SWZ (08.06.22)

pdfModyfikacja treści SWZ (08.06.22)

 


Wysokie Mazowieckie, dnia 23.03.2020 r.

 

l.dz. GZM/205/2020

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24, ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na:

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego metodą lekką-mokrą, położonego przy ul. Jagiellońskiej 26C i Jagiellońskiej 26D w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.04.2020r o godzinie 1000 .

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.04.2020 roku o godzinie 1100 .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia   wraz z drukami zgłoszenia oferty zainteresowani mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 24.

Więcej informacji dot. przetargu, można uzyskać pod nr tel. 86 275 06 93.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn podjętej decyzji.

 


 

Wysokie Mazowieckie 2019.04.29

l.dz. GZM/259/2019

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na:

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynków mieszkalnych wielorodzinnych metodą lekką-mokrą położonych przy ulicy Jagiellońskiej 26A i ulicy Jagiellońskiej 26B w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert upływa w dniu 20.05.2019r o godzinie 10:00 .

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.05.2019 roku o godzinie 11:00 .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z drukami zgłoszenia oferty zainteresowani mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 24 lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 86 275 06 93.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn podjętej decyzji.

 OGŁOSZENIE

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że wnioski, postulaty i inicjatywy dotyczące działalności gospodarczej naszej Spółdzielni, mieszkańcy bloków spółdzielczych mogą składać i zgłaszać, jak dotychczas, w biurze Spółdzielni przy ul. Jagiellońskiej 24, w pokoju Nr 1 (Administracja) codziennie w godzinach pracy biura.PRZETARGI

Wysokie Mazowieckie 2017.02.02

l.dz. GZM/67/2018

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza ofertowy przetarg nieograniczony i zaprasza zainteresowane firmy do składania ofert na:

Roboty budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych budynku mieszkalnego wielorodzinnego metodą lekką-mokrą położonego przy ulicy Ludowej 48 w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin składania ofert upływa w dniu 28.02.2018r o godzinie 10:00 .

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.02.2018 roku o godzinie 11:00 .

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z drukami zgłoszenia oferty zainteresowani mogą otrzymać w siedzibie Spółdzielni w Wysokiem Mazowieckiem ul. Jagiellońska 24.

Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 86 275 06 93.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odstąpienia lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn podjętej decyzji.


Wysokie Mazowieckie 2018.02.01

l.dz. GZM/____/2018

O G Ł O S Z E N I E

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem ogłasza przetarg na dostawę i montaż drzwi aluminiowych przesuwnych do lokalu użytkowego nr 4 ( sklep spożywczy) w budynku przy ulicy Ludowej 17A w Wysokiem Mazowieckiem.

Termin złożenia oferty 23 luty 2018r do godziny 13:00.

Dane konstrukcyjne:

Całkowita powierzchnia 11,4m2 , całkowity obwód 19,5m

B=1 954, H=2 920

Szklenie jednostronne bezpieczne , kolor szary RAL 7023

Profil z przegrodą termiczną

Napęd automatyczny

Przed złożeniem oferty należy dokonać wizji miejsca montażu i sprawdzić wymiary we własnym zakresie.

Zamknięte koperty z ofertą prosimy składać w biurze Spółdzielni pokój nr 1 – Administracja.

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest Wiceprezes Zarządu ds. GZM Waldemar Sokolik pod nr telefonu 86 275 06 93