Akty prawne -Ustawy SM | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wysokie Mazowieckie

pdf Ustawa Prawo spółdzielcze stan na 2018 r.
pdf Ustawa o spódzielniach mieszkaniowych stan 2018 r.