Aktualności

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2020 roku

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2020 roku.

Zawiadomienie - Zaproszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni,

że w dniu  27 października 2020 roku (wtorek) o godz. 1700,

w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

przy ulicy Ludowej 19, odbędzie się:

sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, które będą przedmiotem obrad - do wglądu w zakładce Aktualności.

pdfZawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad

pdf Zasady bezpieczeństwa na Walnym Zgromadzeniu w 2020 roku

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

                                                                                                          Zarząd Spółdzielni

Do pobrania komplet dokumentów - WZ 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami związanymi z Walnym Zgromadzeniem 2020.

O terminie, miejscu i porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni powiadomi Członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie zawiadomienia na klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Dokumenty Walne Zebranie 2020 (kliknij i pobierz)

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę parkingu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w przetargu na Budowę parkingu na 31 stanowisk postojowych, dojazdu i chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej w obrębie budynków 1 Maja 2H i 1 Maja 2G na osiedlu Centrum I w Wysokiem Mazowieckiem, maksymalną ilość punktów tj. 96,3 uzyskała firma BRUKERBUD na łączną wartość netto 100.300,00 zł.

Pozostałym uczestnikom przetargu dziękujemy za wzięcie udziału.                                             

Zarząd Spółdzielni

Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia w 2020 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje,
że z powodu obowiązującego stanu epidemii, zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568), tworzącej tzw. "tarczę antykryzysową", związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Walne Zgromadzenie Członków w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku nie może być zwołane.

Ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia (na podstawie art. 90 w/w ustawy), ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

O terminie, miejscu i porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni powiadomi Członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie zawiadomienia na klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

                                                                                                      Zarząd Spółdzielni

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo !

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje,
iż w związku
z usunięciem awarii systemu informatycznego,

kasa Spółdzielni została otwarta z dniem
1 czerwca 2020 roku w godzinach:

1) w dniach od 01 do 15 każdego miesiąca
- w poniedziałek - w godzinach: 800 – 1530
- wtorek – piątek - w godzinach: 700 – 1430

2) w dniach od 16 do 30 (31) każdego miesiąca
- w poniedziałek – piątek - w godzinach: 1100 – 1400

Ponadto informujemy, iż wpłat za mieszkanie można dokonać w Banku Spółdzielczym oraz Banku PKO BP, a także w agencjach tych banków, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

                                                              Zarząd Spółdzielni

Informacja o wpłatach czynszu

czynsz za mieszkanie 1140x478

Szanowni Państwo !

Członkowie i Właściciele lokali w zasobach naszej Spółdzielni.

W związku z licznie kierowanymi pytaniami dotyczącymi możliwości wpłacania „czynszu” drogą internetową, uprzejmie informujemy, że taka możliwość istnieje, poza osobistą wpłatą przy okienku banku PKO lub BS, tj.:

1. należy sprawdzić stan konta (wysokość „czynszu” do opłaty na dany miesiąc) za pośrednictwem Internetowej Kartoteki Mieszkańca (IKM), umieszczonej na naszej stronie internetowej sm-wysmaz.pl w zakładce „Sprawdzenie stanu konta czynszowego”;

2. przejść na własne konto internetowe i przelać wysokość opłaty, wykazanej w IKM, na niżej podane konto bankowe Spółdzielni:

PKO BP S.A. o/Wysokie Mazowieckie przy ul. Ludowej 17 :

  23 1020 1332 0000 1802 0027 9331

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 14

  11 8774 0000 0008 7737 2000 0010

BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o/Wysokie Mazow., ul. Rynek Piłsudzkiego 8

  03 2030 0045 1110 0000 0017 9210

Jednak w celu korzystania z IKM niezbędne jest posiadanie Hasła i loginu, które można uzyskać w Dziale Księgowości - w Biurze Spółdzielni ul. Jagiellońska 24 pokój nr 6 – osobiście po okazaniu dowodu osobistego i wypełnieniu druku „Pokwitowanie odbioru kodu indentyfikacyjnego (Loginu) i Hasła".

W okienku „Jak uzyskać dostęp ?” są zawarte podstawowe informacje oraz „Panel logowania IKM”. W razie problemów z uruchomieniem kartoteki prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Sp-ni: (86) 275 - 06 - 93 - księgowość.

3. Osoby, które nie posiadają dostępu do IKM, mogą telefonicznie uzyskać informację o wysokości „czynszu” na dany miesiąc i dokonać przelewu drogą elektroniczną z własnego konta internetowego na wyżej podane konto bankowe Spółdzielni.

4. istnieje jeszcze forma wpłaty opłat „czynszowych" za pośrednictwem banków, tj. poprzez złożenie w banku „stałego zlecenia opłaty czynszu” – banki PKO BP i BS, co miesiąc otrzymują od Spółdzielni zestawienie wysokości należnego „czynszu” do zapłaty.

Nadzwyczajna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków minimalizujących rozprzestrzenianie się koronowirusa.

W związku z powyższym zachęcamy do realizowania wszelkich płatności drogą elektroniczną poprzez przelewy internetowe.

Dziękujemy za zrozumienie problemu oraz przepraszamy za utrudnienia.

                                                                             Zarząd Spółdzielni