Aktualności

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo !

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje,
iż w związku
z usunięciem awarii systemu informatycznego,

kasa Spółdzielni została otwarta z dniem
1 czerwca 2020 roku w godzinach:

1) w dniach od 01 do 15 każdego miesiąca
- w poniedziałek - w godzinach: 800 – 1530
- wtorek – piątek - w godzinach: 700 – 1430

2) w dniach od 16 do 30 (31) każdego miesiąca
- w poniedziałek – piątek - w godzinach: 1100 – 1400

Ponadto informujemy, iż wpłat za mieszkanie można dokonać w Banku Spółdzielczym oraz Banku PKO BP, a także w agencjach tych banków, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Za wszelkie niedogodności i utrudnienia przepraszamy.

                                                              Zarząd Spółdzielni

Informacja o wpłatach czynszu

czynsz za mieszkanie 1140x478

Szanowni Państwo !

Członkowie i Właściciele lokali w zasobach naszej Spółdzielni.

W związku z licznie kierowanymi pytaniami dotyczącymi możliwości wpłacania „czynszu” drogą internetową, uprzejmie informujemy, że taka możliwość istnieje, poza osobistą wpłatą przy okienku banku PKO lub BS, tj.:

1. należy sprawdzić stan konta (wysokość „czynszu” do opłaty na dany miesiąc) za pośrednictwem Internetowej Kartoteki Mieszkańca (IKM), umieszczonej na naszej stronie internetowej sm-wysmaz.pl w zakładce „Sprawdzenie stanu konta czynszowego”;

2. przejść na własne konto internetowe i przelać wysokość opłaty, wykazanej w IKM, na niżej podane konto bankowe Spółdzielni:

PKO BP S.A. o/Wysokie Mazowieckie przy ul. Ludowej 17 :

  23 1020 1332 0000 1802 0027 9331

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 14

  11 8774 0000 0008 7737 2000 0010

BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o/Wysokie Mazow., ul. Rynek Piłsudzkiego 8

  03 2030 0045 1110 0000 0017 9210

Jednak w celu korzystania z IKM niezbędne jest posiadanie Hasła i loginu, które można uzyskać w Dziale Księgowości - w Biurze Spółdzielni ul. Jagiellońska 24 pokój nr 6 – osobiście po okazaniu dowodu osobistego i wypełnieniu druku „Pokwitowanie odbioru kodu indentyfikacyjnego (Loginu) i Hasła".

W okienku „Jak uzyskać dostęp ?” są zawarte podstawowe informacje oraz „Panel logowania IKM”. W razie problemów z uruchomieniem kartoteki prosimy o kontakt telefoniczny z biurem Sp-ni: (86) 275 - 06 - 93 - księgowość.

3. Osoby, które nie posiadają dostępu do IKM, mogą telefonicznie uzyskać informację o wysokości „czynszu” na dany miesiąc i dokonać przelewu drogą elektroniczną z własnego konta internetowego na wyżej podane konto bankowe Spółdzielni.

4. istnieje jeszcze forma wpłaty opłat „czynszowych" za pośrednictwem banków, tj. poprzez złożenie w banku „stałego zlecenia opłaty czynszu” – banki PKO BP i BS, co miesiąc otrzymują od Spółdzielni zestawienie wysokości należnego „czynszu” do zapłaty.

Nadzwyczajna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków minimalizujących rozprzestrzenianie się koronowirusa.

W związku z powyższym zachęcamy do realizowania wszelkich płatności drogą elektroniczną poprzez przelewy internetowe.

Dziękujemy za zrozumienie problemu oraz przepraszamy za utrudnienia.

                                                                             Zarząd Spółdzielni

Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Wysokiem Mazowieckiem od 1 stycznia 2020 roku

Szanowni Państwo

Zarząd Spółdzielni informuje, że nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. 2019, poz. 2010) z dnia 23 października 2019 r.,  wprowadziła w życie nowe zasady i prawny obowiązek segregacji odpadów komunalnych.

Od 1 stycznia 2020 roku, poza już obowiązującymi frakcjami, została wprowadzona zbiórka nowej frakcji odpadów zwanej BIOODPADAMI (BIO).

Zgodnie z nowymi zasadami odpady komunalne w naszym mieście, musimy zbierać w sposób selektywny, tj. z rozdzieleniem na poszczególne frakcje oraz wrzucać je do osobnych oznaczonych pojemników o następujących kolorach i tak:

- w kolorze żółtym         -  plastik, tworzywa sztuczne i metale;

- w kolorze niebieskim  -  papier,

- w kolorze zielonym     -  szkło kolorowe,

- w kolorze białym         -  szkło przezroczyste

- w kolorze brązowym   - odpady ulegające biodegradacji (BIO): zielone i kuchenne.

obecne pojemniki metalowe okrągłe (o poj. 110 l), sukcesywnie będą zastępowane nowymi spełniającymi wymogi segregacji.

- w kolorze czarnym - odpady pozostałe (zmieszane) nie podlegające segregacji, należy gromadzić w pojemnikach zielonych (oznaczonych kolorem czarnym) o poj. 1100 l, stojących w altankach śmietnikowych.

Jak Państwo zauważyli, z informacji Urzędu Miasta z dnia 02.01.2020 r. wynika, że:

  • zgodnie z nowelizacją w/w ustawy obecnie brak jest możliwości zadeklarowania niesegregowania odpadów oraz, że
  • miesięczna stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, od 1 stycznia 2020 r, wynosi 12,00 zł od jednego mieszkańca oraz, że
  • jeżeli nie będziemy wypełniali obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny to w drodze decyzji zostanie naliczona opłata w wysokości 24,00 zł od jednego mieszkańca.

W związku z powyższym, aby utrzymać stawkę 12 zł/os. i nie narazić się na podwyższenie opłaty do 24 zł/os., Zarząd Spółdzielni apeluje do wszystkich mieszkańców naszej Spółdzielni
o przestrzeganie zasad segregacji odpadów, tj. rzetelną i prawidłową segregację według rodzajów i wrzucanie ich do oznaczonych pojemników. Odpady źle posegregowane lub wrzucone do innych pojemników niż ich przeznaczenie, zostaną zabrane i zakwalifikowane jako zmieszane, co jednocześnie może skutkować koniecznością uiszczenia wyższej opłaty z tytułu braku segregacji. Nasze prawidłowe postępowanie uchroni nas od podwyższenia stawki 12 zł/os. na
24 zł/os. – czego nikt nie chce.

Ponadto, w trosce o zachowanie ładu i porządku przy altankach śmietnikowych, apelujemy
i informujemy,
że zbędne meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektroniczny, ubrania, opony itp. odpady wystawiane pod altanki śmietnikowe – nie dające efektu estetycznego – można i należy dostarczać samodzielnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) przy ul. Białostockiej 26.

Odpady pochodzące z remontów (gruz) należy gromadzić w pojemnikach zamówionych w ZWKiEC w Wysokiem Mazowieckiem lub dostarczać je samodzielnie do w/w PSZOK.

Ich sprzątanie i wywożenie przez konserwatorów Sp-ni na PSZOK zwiększa koszty ”czynszu” tj. koszty „eksploatacji bieżącej”.

W załączeniu Informacja, w formie ulotki, dot. „Nowych zasad segregacji odpadów komunalnych”, którą możecie Państwo pobrać poniżej oraz w biurze Spółdzielni lub w Urzędzie Miasta.

 

docx Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych w Wysokiem Mazowieckiem od 1 stycznia 2020 roku.

Informacje o Walnym Zgromadzeniu w 2019 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że zgodnie z Ustawą o spółdzielniach mieszkaniowych oraz Statutem Spółdzielni, w dniu 22 maja 2019 roku odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni.
Informacje o Walnym Zgromadzeniu 2019 roku znajdą Państwo w zakładce Walne Zgromadzenie.

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2019 roku

 

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2019 roku.

 

Zawiadomienie - Zaproszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni,

że w dniu  22 maja 2019 roku (środa) o godz. 1700,

w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Wysokiem Mazowieckiem

przy ulicy Ludowej 15, (wejście od ul. Mickiewicza) odbędzie się:

sprawozdawczo – wyborcze

Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek obrad oraz materiały, które będą przedmiotem obrad – do wglądu w zakładce  „Organy Spółdzielni – Walne Zgromadzenie

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

                                                                                                                            Zarząd Spółdzielni