Numery kont bankowych

Główne konta bankowe Spółdzielni Mieszkaniowej:
PKO BP S.A. o/Wysokie Mazowieckie przy ul. Ludowej 17 :
23 1020 1332 0000 1802 0027 9331

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 14 :
11 8774 0000 0008 7737 2000 0010

Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. o/Wysokie Mazowieckie
03 2030 0045 1110 0000 0017 9210

Wpłaty wnoszone na te konta są wolne od opłat.

Kasa Spółdzielni jest czynna codziennie w godzinach:

1) w dniach od 01 do 15 każdego miesiąca
- w poniedziałek – piątek - w godzinach: 700 – 1430

2) w dniach od 16 do 30 (31) każdego miesiąca
- w poniedziałek – piątek - w godzinach: 1100 – 1400

Termin wnoszenia opłat „czynszowych" - do 15 dnia bieżącego miesiąca z góry.
Od opłat wnoszonych po terminie pobierane są odsetki ustawowe.