Aktualności

Zawiadomienie o przesunięciu terminu Walnego Zgromadzenia

Szanowni Państwo! Członkowie Spółdzielni!

W związku z wprowadzeniem na terenie Powiatu Wysokomazowieckiego, od dnia 17.10.2020 r.
do odwołania
, strefy czerwonej, związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem epidemii COVID-19,  ze względu na ochronę życia i zdrowia ludzkiego – Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem w porozumieniu z Radą Nadzorczą informuje

o przełożeniu terminu przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia Spółdzielni zwołanego na dzień
27 października 2020 r. na późniejszy termin
, tj w najbliższym możliwym terminie.

Walne Zgromadzenie w wyznaczonym terminie nie odbędzie się.

O nowym terminie Walnego Zgromadzenia Zarząd Spółdzielni zawiadomi członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie zawiadomienia na klatkach schodowych, w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

(Przypominamy, że Ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 (Dz.U. z 2020 r. poz. 568) ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii i stanu zagrożenia epidemicznego.)

                                                             Zarząd Spółdzielni

Komunikat

Szanowni Państwo !

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem uprzejmie informuje,
iż w związku ze zmianą systemu informatycznego, obsługującego programy finansowo-księgowe, czynszowe oraz kasę, w miesiącu październiku stan konta (wysokość „czynszu” do opłaty na dany miesiąc) za pośrednictwemInternetowej Kartoteki Mieszkańca (IKM) jest niewidoczny.

W związku z powyższym w celu sprawdzenia wysokości „czynszu” prosimy
o kontakt telefoniczny z biurem Sp-ni: (86) 275 - 06 - 93 – KASA,
a następnie dokonanie przelewu drogą elektroniczną z własnego konta internetowego na podane poniżej konto bankowe Spółdzielni.

PKO BP S.A. o/Wysokie Mazowieckie przy ul. Ludowej 17 :

23 1020 1332 0000 1802 0027 9331

Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem przy ul. Jagiellońskiej 14

11 8774 0000 0008 7737 2000 0010

BNP PARIBAS Bank Polska S.A. o/Wysokie Mazow., ul. Rynek Piłsudzkiego 8

03 2030 0045 1110 0000 0017 9210

Ponadto informujemy, iż wpłat za mieszkanie można dokonać w Banku Spółdzielczym oraz Banku PKO BP,
a także w agencjach tych banków, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Dziękujemy za zrozumienie problemu oraz przepraszamy za utrudnienia.

                                                                            Zarząd Spółdzielni

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2020 roku

Zaproszenie na Walne Zgromadzenie w 2020 roku.

Zawiadomienie - Zaproszenie

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem

zawiadamia wszystkich członków Spółdzielni,

że w dniu  27 października 2020 roku (wtorek) o godz. 1700,

w sali kinowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Wysokiem Mazowieckiem

przy ulicy Ludowej 19, odbędzie się:

sprawozdawcze Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami, które będą przedmiotem obrad - do wglądu w zakładce Aktualności.

pdfZawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu wraz z porządkiem obrad

pdf Zasady bezpieczeństwa na Walnym Zgromadzeniu w 2020 roku

Zapraszamy do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

                                                                                                          Zarząd Spółdzielni

Do pobrania komplet dokumentów - WZ 2020

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami związanymi z Walnym Zgromadzeniem 2020.

O terminie, miejscu i porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni powiadomi Członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie zawiadomienia na klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

Dokumenty Walne Zebranie 2020 (kliknij i pobierz)

Wyniki przetargu nieograniczonego na budowę parkingu

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem informuje, że w przetargu na Budowę parkingu na 31 stanowisk postojowych, dojazdu i chodników wraz z budową kanalizacji deszczowej w obrębie budynków 1 Maja 2H i 1 Maja 2G na osiedlu Centrum I w Wysokiem Mazowieckiem, maksymalną ilość punktów tj. 96,3 uzyskała firma BRUKERBUD na łączną wartość netto 100.300,00 zł.

Pozostałym uczestnikom przetargu dziękujemy za wzięcie udziału.                                             

Zarząd Spółdzielni

Informacja w sprawie Walnego Zgromadzenia w 2020 roku

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem informuje,
że z powodu obowiązującego stanu epidemii, zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 roku
(Dz. U. z 2020 r. poz. 568), tworzącej tzw. "tarczę antykryzysową", związanej z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
Walne Zgromadzenie Członków w ustawowym terminie, tj. do dnia 30 czerwca 2020 roku nie może być zwołane.

Ustawowy termin zwołania Walnego Zgromadzenia (na podstawie art. 90 w/w ustawy), ulega przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania stanu epidemii lub zagrożenia epidemicznego.

O terminie, miejscu i porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółdzielni powiadomi Członków Spółdzielni odrębnym pismem poprzez wywieszenie zawiadomienia na klatkach schodowych i w siedzibie Spółdzielni oraz na stronie internetowej Spółdzielni.

 

                                                                                                      Zarząd Spółdzielni