Regulaminy SM | Spółdzielnia Mieszkaniowa Wysokie Mazowieckie

docx Regulamin Obrad Walnego Zgromadznenia (WZ) - Wyciąg ze Statutu Spółdzielni
docx Regulamin Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulamin  Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulamin Organizacyjny Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulamin Gospodarki Finansowej Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulamin Kosztów Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi i Ustalania Opłat za Używanie Lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulamin Obowiazków Sółdzelni, Członków, Właścicieli i Najemców w Zakresie Napraw Wewnątrz Lokali Użytkowych
docx Regulamin Porządku Domowego w Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulamin Eksploatacji Instalacji Domofonowej w Zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulamin Rozliczania Kosztów Inwestycji i Ustalenia Kosztów Budowy Poszczeólnych Lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulamin Rozliczeń finansowych Spółdzielni z Tytułu Wkładów Mieszkaniowych i Budowlanych w Budynkach Eksploatacyjnych
docx Regulamin Rozliczenia Kosztów Dostawy Wody i Odprowadzania Ścieków do Kanalizacji Miejskiej oraz Zasad Wymiany i Montażu Wodomierzy
docx Regulamin Tworzenia i wydatkowania Funduszu Remontowego w Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulamin Udostępniania Dokumentów w Spółdzielni Mieszkaniowej
pdf Regulamin Udzielania Zamówień na Roboty Budowlane, Dostawę oraz Świadczenie Usług na Rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej
docx Regulaminu rozliczeń kosztów energii cieplnej przeznaczonej na potrzeby centralnego ogrzewania i podgrzania wody