Aktualności

Szanowni mieszkańcy!

Mając na uwadze wprowadzony stan epidemii na terenie całego kraju,
w celu przeciwdziałania tworzeniu się warunków sprzyjających rozprzestrzenianiu się koronawirusa, Zarząd Spółdzielni zwraca się z uprzejmą prośbą o niekorzystanie z placów zabaw, boisk i innych urządzeń rekreacyjnych znajdujących się na terenie Spółdzielni.

Prośba nasza podyktowana jest troską o zdrowie nas wszystkich a w szczególności naszej młodzieży i dzieci.

Place zabaw są szczególnym miejscem gromadzenia się różnych osób, a tym samym wysokiego ryzyka zakażenia.

Nadzwyczajna sytuacja w jakiej się znaleźliśmy wymaga zastosowania nadzwyczajnych środków , aby ograniczyć rozszerzanie się koronawirusa.

                                                                                       Zarząd Spółdzielni