Aktualności

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem niniejszym informuje, iż indywidualne rozliczenia kosztów centralnego ogrzewania za rok 2019 w dniu 19.02.2020 roku zostały rozniesione i są do odbioru w Państwa skrzynkach listowych.

Termin wniesienia reklamacji dotyczącej w/w rozliczenia upływa z dniem 04.03.2020 roku. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane.

poczta