Aktualności

Wysokie Mazowieckie, 13.12.2023 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

informuje, że przetarg nieograniczony z dnia 12 grudnia 2023 roku na
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółdzielni 
zostaje unieważniony.

                                                                                                                         Krzysztof Murawski
                                                                                                                         Prezes Zarządu