Aktualności

Wysokie Mazowieckie, 08.11.2023 r.

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania przetargowego

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

informuje, że przetarg nieograniczony na
sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Spółdzielni 
zostaje unieważniony.

Spółdzielnia planuje ponownie przystąpić do ogłoszenia przetargu nieograniczonego.

                                                                                                                         Krzysztof Murawski
                                                                                                                         Prezes Zarządu