Aktualności


Wysokie Mazowieckie, 20.04.2023r.

 

Ogłoszenie o unieważnieniu postepowania

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

informuje, że zapytanie o cenę na

Zakupu, dostawy i montażu garaży blaszanych (10 szt.)

Zostaje unieważnione z przyczyn niezależnych od Spółdzielni.

W najbliższym czasie planujemy ponownie przystąpić do wyłonienia podmiotu odpowiedzialnego za realizację zamówienia.

 

                                                                                Krzysztof Murawski
                                                                          Prezes Zarządu