Aktualności

Wysokie Mazowieckie, 2023.04.12.

L.dz. 188/2023

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza przetarg na

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 27.04.2023 r. o godz. 1200.

 

                                                                                Krzysztof Murawski
                                                                          Prezes Zarządu

 

 docxWzór oferty

docx Oświadczenie Wykonawcy

pdf Przedmiar robót

pdf Projekt

pdf Detal docieplenia

pdf Detal zakończenia attyki

pdf Elewacja

pdf Plan sytuacyjny

pdf Zaproszenie do złożenia oferty