Aktualności

OGŁOSZENIE

wolne mieszkania w budynku na terenie „za stadionem”

W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego na Budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego
w Wysokiem Mazowieckiem
przy nowobudowanej ulicy Sportowej (działka za stadionem) Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem oszacował koszt 1 m2 mieszkania na kwotę 7 390 zł. Dodatkowo dostępne są garaże (na parterze i w piwnicy), miejsca postojowe oraz komórki lokatorskie.

W przetargu udział wzięły 3 podmioty, z których najniższą cenę zaoferowało Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne „TELKA” Sp. z o. o. z Białegostoku.

Zaprojektowany budynek jednoklatkowy ma 9 kondygnacji (w tym 1 podziemna), 47 mieszkań w przedziale powierzchni od 35,77 do 62,13 m2. Katalog mieszkań dostępny jest w zakładce „Inwestycje”.

Budowa nowego bloku uzależniona jest od zainteresowania os ób chcących nabyć mieszkanie własnościowe
w zasobach Spółdzielni. Pierwszeństwo zapisów miały osoby, które zadeklarowały wcześnie zainteresowanie nowo budowanym obiektem. Po weryfikacji zainteresowania wśród tych osób pozostały wolne lokale, które mogą zostać sprzedane na wolnym rynku.

Osoby chcące nabyć mieszkanie mogą zgłaszać się do biura Spółdzielni w godzinach jego pracy (poniedziałek 8-16, w pozostałe dni 7-15). Ze względu na termin związania ofertą prosimy wszystkich chętnych o złożenie deklaracji w terminie do 27 lipca br.

Planowane zakończenie inwestycji - 30 kwietnia 2024 roku.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość odstąpienia od podjęcia realizacji ww. inwestycji.

                                                                                                                        Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej
                                                                                                                            w Wysokiem Mazowieckiem