Aktualności

Wysokie Mazowieckie, 2022.05.31.

L.dz. 275/2022

 

 

Ogłoszenie

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Wysokiem Mazowieckiem

ogłasza przetarg na

Wykonanie docieplenia budynku mieszkalnego wielorodzinnego

Oferty należy składać w siedzibie

Spółdzielni Mieszkaniowej w Wysokiem Mazowieckiem, ul. Jagiellońska 24,

Termin składania ofert upływa dnia 13.06.2022 r. o godz. 1200.

 

                                                                                                    Prezes Zarządu
                                                                                                        Krzystof Murawski

 

pdfSpecyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

docxWzór oferty

docxOświadczenie wykonawcy

pdfPrzedmiar robót